In verband met de Coronacrisis verzorgen we thuisonderwijs!

 

Wat er ook speelt in onderwijsland, laat het vooral in het belang van de kinderen zijn!

 

lawaaioptocht 2

CBS de Schutse in Aalden begon de dag met een lawaaioptocht in Aalden.
We willen lawaai maken voor onze juffen en meester en ook voor onze toekomst.
We willen structurele oplossingen voor structurele problemen.
We maken ons ernstig zorgen over de waardering voor het prachtige vak van juf of meester.
Het lerarentekort neemt verontrustende vormen aan.
De kwaliteit en continuïteit van goed onderwijs komt daarbij onder druk te staan.
Met deze aktie willen we een signaal afgeven aan de overheid en aan de samenleving.
Respecteer ons beroep en waardeer het ook !
Zodat we de toekomst van onze kinderen en kwalitatief goed onderwijs kunnen garanderen.

 

TOM - Onderwijs

CBS de Schutse is een TOM-school.
TOM staat voor Team Onderwijs op Maat.

Binnen De Schutse hebben we verschillende basisgroepen;
groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8.

De lokalen zijn ingedeeld in 'rijken'. Zo kennen wij het speel-leerrijk voor groep 1-2-3 en het leesrijk, rekenrijk en taalrijk voor groep 4 - 8.
Binnen deze rijke leeromgeving krijgen de leerlingen van groep 4-8, iedere ochtend, op vaste tijden instructie op reken-, taal- en spellinggebied.
Deze instructies worden gegeven door onze leerkrachten die alleen taal/spelling of alleen rekeninstructies geven.
Zo zorgen we voor een doorgaande lijn van de gestelde doelen.

Nieuwsgierig hoe het zelfstandig (ver)werken vorm krijgt binnen De Schutse?
Hoe groep 1-2-3 hun speel- leerrijk hebben ingericht?
Welke vakken we aanbieden op de middagen?
Alle antwoorden op deze en andere vragen kunt krijgen door te bellen of mailen om een afspraak te maken.
Wij laten u met plezier zien hoe leerlingen onderwijs krijgen op De Schutse!