Alle leerlingen en leerkrachten van CBS de Schutse
wensen iedereen een hele fijne zomervakantie

vakantie

 

TOM - Onderwijs

TOM staat voor Team Onderwijs op Maat.

Binnen De Schutse hebben we verschillende basisgroepen;
groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8.

De lokalen zijn ingedeeld in 'rijken'. Zo kennen wij een leesrijk, een rekenrijk en een taalrijk. Binnen deze rijke leeromgeving krijgen de leerlingen van groep 4-8, iedere ochtend, op vaste tijden instructie op reken-, taal- en spellinggebied. Deze instructies worden gegeven door onze leerkrachten die alleen taal of alleen rekeninstructies geven.
Zo zorgen we voor een doorgaande lijn van de gestelde doelen.
Voor meer informatie klik hier.

Nieuwsgierig hoe het zelfstandig (ver)werken zich vorm geeft binnen
De Schutse? Hoe groep 1-2-3 hun speel- leerrijk hebben ingericht? Welke vakken we aanbieden op de middagen?

Alle antwoorden op deze vragen kunt u krijgen door te bellen of mailen om een afspraak te maken.

Wij laten u met plezier zien hoe uw kind onderwijs krijgt op
De Schutse!

 

Open christelijke basisschool

De Schutse is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen. We bieden ieder kind de basis die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Zelfvertrouwen, weten wie je bent, waar je goed in bent en blij van wordt, spelen daarbij een belangrijke rol. Het vormt de basis die kinderen nodig hebben om de juiste keuzes te kunnen maken en hun eigen pad te gaan bewandelen.

 

School en ouders werken samen

Ouders zijn belangrijke partners voor de school. Ouders kennen hun kind als geen ander. Zij signaleren of het al dan niet goed gaat met hun kind. Zij kunnen ons vertellen wie hun kind is, ons helpen om het te zien en zijn of haar behoeften helder te krijgen. Ouders spelen bovendien de hoofdrol als het gaat om het zelfvertrouwen. Wij vertellen hen daarom regelmatig waarom wij trots zijn op hun zoon of dochter en nodigen hen regelmatig en van harte uit om zijn of haar werk te komen bekijken.

 

Optimale begeleiding

Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten alle kinderen goed leren rekenen, lezen, praten, spellen en schrijven. Wij gaan uit van de behoeften van ieder individueel kind en kijken wat het nodig heeft om zich blijvend te ontwikkelen.

 

Voorbereiden op de toekomst

Op CBS de Schutse bereiden we kinderen voor op hun toekomst in een wereld die steeds groter wordt. Ze moeten hun eigen kwaliteiten leren gebruiken en hun eigen keuzes leren maken om zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen, die het leven vormgeven vanuit de eigen talenten en drijfveren.